Bục phát biểu mica thường gọn nhẹ hôn rất nhiều so với bục phát biểu bằng gỗ thông thường, chúng có thể dễ dàng di chuyển cũng như rất bền và đẹp

xem thêm danh mục sản phẩm khác

Hiển thị tất cả 7 kết quả