Mica là một trong những vật liệu có ứng dụng cao trong công nghiệp và trong đời sống. Mica có ứng dụng trong công nghiệp rất lớn như làm biển quảng cáo, vật phẩm POSM, đèn quảng cáo, hàng hải, trang trí tường, vách ngăn, chữ nổi………..

Hiển thị tất cả 2 kết quả